Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése. (Megjelenítéséhez Acrobar Reader is szükséges lehet, mely letölthető innen.)

1. Általános tudnivalók

A Quattro Ker Debrecen Kft. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a cégünk milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Quattro Ker Debrecen Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Quattro Ker Debrecen Kft. honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

Adatkezelő neve: Quattro Ker Debrecen Kft. Debrecen 4034 Kolónia u. 1/a.

2. Személyes adatok felvétele, célja, tárolásának ideje, feldolgozása, felhasználása, módosítása, törlése

Adatrögzítés célja: Az Ön személyes adatait azon céllal rögzítjük és kezeljük, hogy a közöttünk létrejövő kereskedelmi kapcsolat (Ün mint Vevő és mi mint Eladó) törvényben előírt adattartalmának megfelelő számlát/szállítólevelet előállítsunk.

Az adatkezelés jogalapja: Adatait a 2011. évi CXII. törvény és a 2018.05.25.-én hatályba lépő az Európai Unió valamennyi tagállamában alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet (GDPR EU2016/679) alapján kezeljük.

Az érintett személyes adatok kategóriái magánszemélyeknél:

 • név (családi és utónév)
 • lakhely
 • email cím
 • telefonszám
 • nyelv
 • adatok megadásának dátuma

Az érintett személyes adatok kategóriái vállalkozásoknál:

 • név (családi és utónév)
 • vállalkozás neve
 • vállalkozás székhelye
 • adószám
 • cégjegyzékszám
 • bankszámlaszám
 • email cím
 • telefonszám
 • nyelv
 • adatok megadásának dátuma

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A vállalkozás/szervezet mennyi ideig őrzi meg az adatokat:

Minimum a fenti törvényben előírt ideig.

Milyen más adatkezelő kaphatja meg az adatokat:

Amennyiben személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Amennyiben a Quattro Ker Debrecen Kft. az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Személyes adatait a következő vállalkozások érhetik el:

1., Quinsys WareHouse informatikai rendszer készítői a HQ-Info Informatikai Bt.

Elérhetősége:

HQ-Info Informatika Szekszárd

Székhely cím: 7100 Szekszárd, Kőrösi Cs. S u 14/A. 2. em. 10.

Főtevékenysége: 5829 Egyéb szoftverkiadás

Cégjegyzékszám: 17 06 005236

Adószám: 21119835-2-17

Telefon: 06 (30) 552-75-17, 06 (30) 257-25-07
Fax: 06 (74) 540-798
E-mail: info@hq-info.hu
Internet: www.hq-info.hu

2., Quinsys WareHouse informatikai rendszer üzemeltetője a Prim-Vol Trade Kft.

Elérhetősége:

Székhely cím: Prim-Vol Trade Kft. 4030 Debrecen Ozmán u. 3.

Cégjegyzékszám: 09 09 007534

Adószám: 12534773-2-09

Főtevékenysége: 4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

Telefon: 06 52 470 212
Fax: 06 52 536 644
E-mail: info@primvol.hu
Internet: www.primvol.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

WEB-SERVER Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely cím: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. II. em.

Cégjegyzékszám: 09 09 011599

Adószám: 13498454-2-09

Főtevékenysége:

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Telefon:

+36 52/541 346

+36 52/311 151

+36 20/335 1162

+36 52/998 452

Továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat?

Adatokat EU-n kívülre csak Ön (mint Vevő) és mi (mint Eladó) között cserélünk, egyébként nem.

Milyen adatokat adott meg és mit tehet Ön vele:

Megadott személyes adatait a bejelentkezés után személyes profiljában tekintheti meg.

A rögzített adatokat a Quattro Ker Debrecen Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk elektronikus vagy papíralapú levél formájában(info@quattroker.hu). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek. Válaszunkat papír alapon és/vagy szóbeli tájékoztatásban kérheti.

3. Panaszkezelés 

Amennyiben elégtelennek érzi adatainak kezelését és védelmét panasszal élhet a következő hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400

Az automatikus adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezése és logikája:

A honlap meglátogatása során a szerver bizonyos adatokat automatikusan, rendszer-adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a honlapunkat elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Lásd még 6 “Cookie”-k kezelése pontot.

4. Biztonság

A Quattro Ker Debrecen Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Quattro Ker Debrecen Kft. azon szerződéses partnerei, akik a Quattro Ker Debrecen Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

5. Gyermekek védelme

A Quattro Ker Debrecen Kft. vállalja, hogy oldalain a gyermekek védelméről szóló törvényeknek megfelelő tartalmat talál.

6. “Cookie-k”

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Quattro Ker Debrecen Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

(Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.)

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.